Bilimsel Program

23 MART 2018 – Cuma 

Otel Girişleri ve Kayıt İşlemleri
   

24 MART 2018 – Cumartesi

08:45-09:00  Açılış konuşmaları
  Dr. Egemen İdiman, Dr. Taşkın Duman
   
09:00-10:00     Multipl Skleroz'da Tanı
  Oturum Başkanları: Dr. Egemen İdiman, Dr. Taşkın Duman 
   
09:00-09:20 MS Epidemiyolojisi, risk faktörleri ve klinik formlar
  Dr. Hüsnü Efendi
09:20-09:40 MS sürecinde atak ve non-atak klinik durumlar
  Dr. Taşkın Duman 
09:40-10:00 Multiple Skleroz hastalarının tanı ve tedavi sürecinde psikolojik yönü
  Uzm. Psikolog Ayhan Bingöl 
   
10:00-11:20 Multipl Skleroz'da Hemşire Desteği
  Oturum Başkanı: Dr. Ufuk Aluçlu
   
10:00-10:20 Multipl Skleroz'da klinik destek hemşireliğinin görevleri - hemşire gözüyle
  Hemş. Deniz Ünal
10:20-10:40 Multipl Skleroz'da klinik destek hemşireliğinin görevleri-hekim gözüyle
  Dr.Sibel Canbaz Kabay
10:40-11:00 Multipl sklerozda hastaların hukuksal sorunları-hemşirelerin sınırları
  Avukat Ulaş Sağıner (Türkiye MS Derneği Gaziantep Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi)
   
11:00-11:20   KAHVE ARASI
   
11:20-12:40    Multipl Skleroz'da Tedavi
  Oturum Başkanı: Dr. Ömer Faruk Turan
   
11:20-11:40 Multipl skleroz tedavisinde enjeksiyon immunmodülatörler
  Dr. Sabahattin Saip
11:40-12:00 Multipl skleroz tedavisinde oral immünmodülatörler ve infüzyon tedaviler
  Dr. Ömer Faruk Turan
12:00-12:20  Multipl Sklerozda atak tedavisi
  Dr. Münife Neyal  
12:20-12:40  MS tedavisinin kişiselleşmesi-NEDA kavramı
  Dr. Murat Kürtüncü
   
12:40-14:00  ÖĞLE ARASI 
   
14:00-16:00  Multipl skleroz'da ölçekler kursu  
  Oturum Başkanı: Dr. Serkan Özakbaş 
   
14:00-14:45 Multipl sklerozda EDSS ve pratik uygulama
  Dr. Yeşim Beckman
14:45-15:10 MSFC ve pratik uygulama
  Dr.Belgin Koçer
15:10-15:30 Multipl sklerozda kognitif testler ve psikolojik değerlendirme
  Dr. Serkan Özakbaş
15:30-15:50 Multipl sklerozda cinsellik ve üriner disfonksiyonun değerlendirilmesi
  Dr. Ömer Bayrak
15:50-16:10 Multipl sklerozda yorgunluk, uyku, spastisite ve günlük yaşam kalitesinin değerlendirilmesi
  Dr. Aylin Akçalı
   
16:10-16:30  KAHVE ARASI
   
16:30-17:30  Multipl skleroz'da Yaşam kalitesi ve özel durumlar
  Oturum Başkanı: Dr. Özlem Taşkapılıoğlu
   
16:30-16:50 Multipl sklerozda beslenme ve yeme tutumu
  Dr. Nilüfer Kale
16:50-17:10 Multipl sklerozda aile ve sosyal destek - sosyal medya
  Dr. Fatma Kurtuluş
17:10-17:30 Multipl sklerozda egzersiz ve sporun önemi
  Dr Belgin Petek Balcı
   
17:30-18:30  Oturum Başkanı: Dr. Ayşe Nur Yüceyar
   
17:30-17:50 Multipl skleroz'da gebelik, doğum kontrol yöntemleri, IVF etkisi
  Dr. Ayşe Nur Yüceyar 
17:50-18:10 MS hastalarının alternatif tıp arayışı
  Dr. Caner Feyzi Demir
18:10-18:30  Multipl sklerozda aşı- lazer uygulama-diğer günlük hayatta karşılaşılan hasta soruları 
  Hmş. Afitap Özdelikara
   
19:30 -22:00  AKŞAM YEMEĞİ
   

25 MART 2018 – Pazar 

   
09:00-11:00  Oturum Başkanları: Dr. Murat Terzi
   
09:00-09:20 Multipl sklerozda Anamnez alma, hekim muayenesine katkı, poliklinik ve servis  hizmetinde hemşire desteği (örneklerle )
  Hmş. Zeliha Tülek 
09:20-10:00 Multipl sklerozda  hasta kaydı ve veri tabanları
  Dr. Cavit Boz
10:00-10:30 Multipl sklerozda veri girişinde karşılaşılan sorunlar
  Dr. Murat Terzi
10:30-11:00 Örnek veri tabanlarına hasta girişi pratiği
  Dr. Cavit Boz, Dr. Murat Terzi 
   
11:00-11:20 KAHVE ARASI
   
11:20-11:50  Sözel bildiriler ve Poster Sunumları 
  Oturum Başkanı: Dr. Yusuf Tamam, Dr. Gülnur Uzuner
   
11:50-12:15  Multipl skleroz'da klinik hemşireliği desteğinin geliştirilmesi ve ortak projeler –yurtdışı proje örnekleri
  Oturum Başkanları: Dr. Taşkın Duman, Dr. Murat Terzi, Dr. Aylin Akçalı
  Tartışmacılar: Dr. Gülnur Uzuner, Dr. Demet Yandım Kuşcu, Dr.Melih Tütüncü, Hmş. Zeliha Tülek,  Hmş. Afitap Özdelikara, Hmş. Deniz  Ünal
   
12:15-12:50  MS Hemşireliği Sınavı (45 test sorusu) (İLK 3 KİŞİYE ÖDÜL)
   

Bildiri Özetinizi Hazırlamak İçin Lütfen Tıklayınız